Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  

Liên doanh

1. Công ty TNHH vàng Phước Sơn:

  • Thành lập năm 2004, được liên doanh giữa MINCO với Công ty New Vietnam Mining.
  • Trụ sở chính: Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.
  • Điện thoại: 84.235.681350
  • Fax: 84.235.881130
  • Văn phòng giao dịch: 644-646 Ngô Quyền - Đà Nẵng

2. Công ty khai thác vàng Bông Miêu:

  • Trụ sở chính: Thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh,
    tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: 84.235.890050 / 84.235.890073
Thông tin công ty
Thông tin công ty


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 235.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 235.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn

Bản quyền © 2010 Công ty Minco.