Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  

Hội đồng quản trị

   

- Ông Nguyễn Thanh Bình: Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Ngọc An: Thành viên

- Ông Nguyễn Huy Cường: Thành viên

- Ông Nguyễn Bá Cảnh: Thành viên

- Ông Tsukamoto Joji: Thành viên

- Ông Nguyễn Thế Lâm: Thành viên

- Ông Nguyễn Xuân Lư: Thành viên

     
  Ban điều hành
   

- Ông Phạm Ngọc An: Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Đình Chinh: Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Ông Phạm Văn Sa: Phó Tổng Giám Đốc Công ty

- Ông Phan Minh Tuấn: Kế toán trưởng Công ty
     
  Ban kiểm soát
   

- Ông Hoàng Minh Sang: Trưởng ban Kiểm soát

- Bà Lê Thị Hạnh: Thành viên ban Kiểm soát

- Ông Trần Văn Giang: Thành viên ban Kiểm soát

 

     


Thông tin công ty
Thông tin công ty


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 235.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 235.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn

Bản quyền © 2010 Công ty Minco.