Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  

Quan hệ cổ đông

Tin công ty : NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 Ngày cập nhật: 24/06/2020
 
 

>> Tải về

Thông tin cùng loại:

- Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty16/11/2020
-ĐIỀU LỆ CÔNG TY 202024/06/2020
-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 202009/06/2020
-Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 202016/03/2020
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202024/02/2020
-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201911/04/2019
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 201914/03/2019
-TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 201803/04/2018
-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 05/03/2018
-THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-202331/01/2018
Prev
[1]
2
3
4
5
6
Next

Bản cáo bạch
Báo cáo tài chính
Kế hoạch và nghị quyết
Thông báo của HĐQT
Tin công ty

         Tất cả thông tin


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 235.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 235.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn

Bản quyền © 2010 Công ty Minco.