Thông tin công ty
Dịch vụ
Sản phẩm
Quan hệ cổ đông
Liên hệ
 
   Trang chủ  

Sản phẩm

    Bột Fenspat
    Công dụng: Sản phẩm bột fenspat được dùng làm nguyên liệu cho ngành sản xuất gạch men, gốm sứ,...
   
 


Chủng loại sản phẩm:

  • Bột fenspat dùng trong sản xuất gạch Granite (FG)
  • Bột fenspat dùng trong sản xuất gạch Ceramic (FC)

Bảng phân tích thành phần hóa học

Dùng trong sản xuất gạch Ceramic

TT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

1

SiO2

TCVN 141-98

2

Al2O3

TCVN 141-98

3

Fe2O3

TCVN 141-98/AAS

4

K2O + Na2O

TCVN 141-98

5

CaO

TCVN 141-98

6

TiO2

TCVN 141-98/AAS

7

MKN

TCVN 141-98

Dùng trong sản xuất gạch Granite

TT

TÊN CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ

ĐƠN VỊ TÍNH

1

SiO2

TCVN 141-98

%

2

Al2O3

TCVN 141-98,PPNB.K2-TH.29

%

3

Fe2O3

TCVN 141-98/AAS

%

4

K2O + Na2O

TCVN 141-98

%

5

CaO, MgO

TCVN 141-98/AAS

%

6

TiO2

TCVN 141-98,PPNB.K2-TH.29

%

7

MKN

TCVN 141-98

%

Bảng phân tích thành phần độ hạt: D < 2mm

Sàng

(mesh/mm)

12

1.70

16

1.180

20

0.850

30

0.590

40

0.425

50

0.300

% độ hạt

3.5-6

17-21

12-15

12-14

10-12

8-10

1-2 mm: 20-22%; 0.3-1 mm: 35-40%; < 0.3 mm : 38-42%  

Sản phẩm khác

Bột silica

Cát trắng Thăng Bình

Tràng Thạch Đại Lộc

Vải sợi thủy tinh


Trụ sở chính:

Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Điện thoại: (84) 235.3665022 - 3665023 - 3665055
Fax: (84) 235.3665024
Email: minco@dng.vnn.vn
Website: www.minco.com.vn


Bản quyền © 2010 Công ty Minco.